Zorgnet-Icuro engageerde zich op het congres ‘Open Minds’ in 2016 via vijf kernboodschappen voor een betere geestelijke gezondheid en geestelijke gezondheidszorg.

Met het uitreiken van de eerste ‘Open Minds Awards’ wil Zorgnet-Icuro waardevolle praktijken voor een betere geestelijke gezondheid en gezondheidszorg ondersteunen en in de kijker plaatsen. We willen zorginnovatie stimuleren en het leren van elkaar.

Stel je project kandidaat en word winnaar van de eerste Open Minds Awards

Elk gerealiseerd project of project in uitvoering dat voldoet aan de vooropgestelde criteria kan zich kandidaat stellen voor de eerste “Open Minds Awards”. Bekijk hieronder de verschillende categorieën en stel je kandidaat door het formulier in te vullen. Registreren kan tot 15 augustus 2018. Een onafhankelijke jury zal alle ingezonden praktijkvoorbeelden beoordelen en toetsen aan de vooropgestelde criteria. Daarna volgt een publieksstemming, die meetelt voor de helft van de punten. De Open Minds Awards worden in het najaar van 2018 uitgereikt.

Wat kan je
winnen?

Alle genomineerden kunnen deelnemen aan een exclusieve workshop. De winnende projecten worden voorgesteld in ons magazine Zorgwijzer en krijgen aandacht via de andere communicatiekanalen van Zorgnet-Icuro. Daarbovenop krijgen de winnaars van de ‘Open Minds Awards’ een geldprijs van 2000 euro om hun project te ondersteunen.

Laat je inspireren door de promotoren en doe mee aan de Open Minds Awards

tekstballon

Mijn kwetsbaarheid is bespreekbaar

Award voor projecten die gericht zijn op het bespreekbaar maken van psychische problemen waarmee het stigma en taboe doorbroken worden.
Lees meer over deze award en bekijk het filmpje van promotor Marc Hellinckx.

pion

Mijn risico wordt vroeger gedetecteerd

Deze award wordt uitgereikt in samenwerking met de Vlaamse Jeugdraad en is specifiek gericht op projecten vroegdetectie en laagdrempelige hulp voor jongeren met psychische problemen.
Lees meer over deze award en bekijk het filmpje van promotor Alexandra Smarandescu.

deur

Ik heb toegang tot passende zorg wanneer nodig

Award voor projecten die streven naar systematische samenwerking tussen meerdere actoren en organisaties om toegankelijke geestelijke gezondheidszorg te garanderen.
Lees meer over deze award en bekijk het filmpje van promotor prof. Philippe Delespaul.

ster

Mijn zorg is betekenisvol

Award voor projecten en innovaties in de zorgpraktijk die een duurzame verbetering van de geestelijke gezondheidszorg beogen.
Lees meer over deze award en bekijk het filmpje van promotor prof. dr. Inez Germeys.

vinkje

Ik ben ook expert

Award specifiek gericht op projecten waarbij ervaringsdeskundigen, patiënten, context en mantelzorgers een significante plaats innemen in de zorg.
Lees meer over deze award en bekijk het filmpje van promotor Patrick Colemont.