Zorgnet-Icuro engageerde zich op het congres ‘Open Minds’ in 2016 via vijf kernboodschappen voor een betere geestelijke gezondheid en geestelijke gezondheidszorg.

Met het uitreiken van de eerste ‘Open Minds Awards’ wil Zorgnet-Icuro waardevolle praktijken voor een betere geestelijke gezondheid en gezondheidszorg ondersteunen en in de kijker plaatsen. We willen zorginnovatie stimuleren en het leren van elkaar.

Dit zijn de winnaars 

Meer dan 70 initiatieven stelden zich kandidaat. Een heel bemoedigend resultaat. Het is duidelijk: hulpverleners, mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun omgeving gaan creatief op zoek naar een betere geestelijke gezondheidszorg. Uit alle kandidaturen selecteerde een vakjury onder leiding van een promotor 15 projecten, 3 per categorie. Nadien volgde een publieksstemming die voor de helft van de punten telde. 5.477 mensen brachten hun stem uit. Op 9 november maakten we de winnaars bekend.

Proficiat aan:

 • In de categorie Mijn kwetsbaarheid is bespreekbaar:
  Het MIS-verstand > Beschut Wonen Brugge
 • In de categorie Mijn risico wordt vroeger gedetecteerd:
  TEJO > TEJO Vlaanderen
 • In de categorie Ik heb toegang tot passende zorg wanneer nodig:
  BOTS > Netwerk GG Aalst Dendermonde Sint-Niklaas
 • ​In de categorie Mijn zorg is betekenisvol:
  Op weg met Open Dialogue > Zorgcircuit psychose Noord West Vlaanderen
 • In de categorie Ik ben ook een expert:
  WEP > PC Sint Hiëronymus

Naast een exclusieve workshop en aandacht in de communicatiekanalen van Zorgnet-Icuro krijgen de winnaars een geldprijs van 2.000 euro om hun project te ondersteunen.

Officiële uitreiking

Op 9 november 2018 organiseerde Zorgnet-Icuro een feestelijke event. Onder de noemer Brussel Anders Bekeken konden de deelnemers naar een van de vijf tentoonstellingen: René Margritte in het Museum voor Schone Kunsten, Berlin 1912-1932 in het Museum voor Schone Kunsten, Beyond Klimt in Bozar, het Bellevuemuseum en Coudenberg.

Na een heerlijke lunch opende Isabel Moens, directeur geestelijke gezondheidszorg van Zorgnet-Icuro, de officiële uitreiking: “In de voorbereiding van de ‘Open Minds Awards’ hebben we gemerkt dat de geestelijke gezondheidszorg bruist van creativiteit en innovatie om geestelijke gezondheidszorg te verbeteren. Zowel voorzieningen, professionals, patiënten als hun omgeving nemen verschillende initiatieven om de geestelijke gezondheid en gezondheidszorg te verbeteren. Met de ‘Open Minds Awards’ willen we iedereen die meewerkt aan een betere geestelijke gezondheid en gezondheidszorg bedanken! Dit is een vorm van erkenning en waardering. Door ervaringen en lessen te delen, willen we innovatie in de geestelijke gezondheidszorg stimuleren. Daarnaast zijn de ‘Open Minds Awards’ ook een tegensignaal aan de negatieve berichtgeving die de GGZ-sector de afgelopen jaren heeft ondergaan.”

Nadien onthulden de juryleden de officiële Open Minds Awards. Kunstenaar Sven (unik-id) verwerkte alle 72 projecten in de vijf awards, die waren met elkaar verbonden. Elk project is immers belangrijk voor een zorgzame geestelijke gezondheid. Vervolgens gaf Geerdt Machiels, bioloog en filosoof, een presentatie over ‘Open voor een zorgzame GGZ’.

Na kort voorstellingsfilmpje van de drie genomineerden projecten per categorie maakte elke promotor de winnaar van zijn/haar categorie bekend.

Ontdek de 5 winnaars  

tekstballon

Mijn kwetsbaarheid is bespreekbaar

Award voor projecten die gericht zijn op het bespreekbaar maken van psychische problemen waarmee het stigma en taboe doorbroken worden.
En de winnaar is…

pion

Mijn risico wordt vroeger gedetecteerd

Deze award wordt uitgereikt in samenwerking met de Vlaamse Jeugdraad en is specifiek gericht op projecten vroegdetectie en laagdrempelige hulp voor jongeren met psychische problemen.
En de winnaar is…

deur

Ik heb toegang tot passende zorg wanneer nodig

Award voor projecten die streven naar systematische samenwerking tussen meerdere actoren en organisaties om toegankelijke geestelijke gezondheidszorg te garanderen.
En de winnaar is…

ster

Mijn zorg is betekenisvol

Award voor projecten en innovaties in de zorgpraktijk die een duurzame verbetering van de geestelijke gezondheidszorg beogen.
En de winnaar is…

vinkje

Ik ben ook expert

Award specifiek gericht op projecten waarbij ervaringsdeskundigen, patiënten, context en mantelzorgers een significante plaats innemen in de zorg.
En de winnaar is…