ارزیابی زیست محیطی برای استخراج از معادن زغال سنگ زیرزمینی