Ik ben ook een expert

Promotor: Patrick Colemont

Patiënten die hun ervaringskennis weten te overstijgen via inzicht in ervaringen van anderen, evolueren naar het niveau van ervaringsdeskundige in een aandoening en de behandeling ervan. Die expertise is bepalend voor een veranderende relatie met de professional. De patiënt wordt ook een expert die op een gelijkwaardige wijze participeert in het zorgproces.

Samen met mantelzorgers moeten ervaringsdeskundigen een significante plaats krijgen in de zorg voor meer geestelijke gezondheid. Behandelingen dienen te focussen op het herstel en de ontwikkeling van het vermogen om weer aan betekenisvolle doelen te werken en een zinvol bestaan te ervaren. De klemtoon wordt gelegd op het versterken van de weerbaarheid en de kracht van de cliënt, rekening houdend met zijn keuze.

Deze award is specifiek gericht op projecten waarbij ervaringsdeskundigen, patiënten, context en mantelzorgers een significante plaats innemen in de zorg.