Ik heb toegang tot passende zorg wanneer nodig

Promotor: Prof. Philippe Delespaul

De netwerken art. 107 worden structureel verankerd als een onderdeel van een integraal gezondheidssysteem, met inbegrip van de partners van de eerste lijn, en ruimte voor behandeling, participatie en persoonlijk herstel. Een optimale re-integratie en herstel van personen met een psychische en/of (ernstige) psychiatrische problematiek vergt samenwerking met relevante actoren, zowel professionals als niet-professionals. Bij voorkeur is het doel om de (psychische) gezondheid van de burgers van een welomschreven gebied te verbeteren. Hierbij gaat het zowel om directe hulp. Ook preventie en promotie zijn belangrijk.

Deze award is specifiek gericht op projecten wordt gestreefd naar een gesystematiseerde samenwerking tussen meerdere actoren en organisaties om toegankelijke geestelijke gezondheidszorg te garanderen. Het effect moet afgewogen worden op basis van tevreden gebruikers: cliënten en betrokkenen (in het bijzonder familie en buurtbewoners) alsook verwijzers.