Mijn kwetsbaarheid is bespreekbaar

Promotor: Marc Hellinckx

Het bevorderen van preventie en bespreekbaarheid van psychische problemen zorgen er mee voor dat veel psychische problemen worden voorkomen of in een vroeg stadium worden aangepakt. Zowel in het onderwijs, op de werkvloer, in buurten, wijken, verenigingen… moet er systematisch meer aandacht en alertheid komen voor psychische kwetsbaarheid.

Deze award richt zich specifiek op projecten die gericht zijn op bespreekbaarheid van psychische problemen waarmee het stigma en taboe doorbroken worden.