Mijn risico wordt vroeger gedetecteerd

Logo Vlaamse Jeugdraad

Promotor: Alexandra Smarandescu
Deze award wordt uitgereikt samen met de Vlaamse Jeugdraad.

Heel veel psychische problemen blijven onderbelicht of gemaskeerd. Zeker bij jongeren is dat het geval en zij zijn een kwetsbare doelgroep die niet altijd de gepaste hulp vindt. Uit eigen bevragingen bij 1250 jongeren ontdekten we dat meer dan 1 op 3 (38%) jongeren niet goed in zijn vel zit. Meer info: www.vlaamsejeugdraad.be/psychischwelzijn.

De Vlaamse Jeugdraad vindt het enorm belangrijk dat taboes rond psychisch welzijn worden doorbroken, maar ook dat jongeren kunnen praten over en snel hulp vinden wanneer het niet goed met hen gaat. Dat kan door preventiever, meer op maat en in de leefwereld van jongeren gepaste hulp (hoe klein ook) aan te bieden.

We lauweren graag projecten in de GGZ die specifiek inzetten op het laagdrempelig en preventief ondersteunen van jongeren die het (even) moeilijk hebben, alsook initiatieven/tools/projecten die inzetten op het vroeger detecteren, signaleren en doorverwijzen van kwetsbare jongeren met psychische moeilijkheden. Voor ons is het raakpunt en samenwerking met belangrijke brugfiguren uit het jeugdwerk of andere sectoren belangrijk.