Mijn zorg is betekenisvol

Promotor: Prof. dr. Inez Germeys

De geestelijke gezondheidszorg moet streven naar een continue en duurzame verbetering van kwaliteit van zorg. Meer en meer wordt geestelijke gezondheidszorg in een continuüm geleverd waarbij tal van actoren uit welzijn en gezondheidszorg betrokken zijn, maar ook de patiënten en hun omgeving een rol krijgen. In dat kader dient het continue streven naar kwaliteitsvolle geestelijke gezondheidszorg transversaal benaderd te worden. Dit betekent dat naast de sector van de geestelijke gezondheidszorg ook andere gezondheidsvoorzieningen hierin participeren, maar ook de patiënt en zijn omgeving een plaats krijgen. Een krachtenbundeling in het streven naar kwaliteitsverbetering is dan ook een meerwaarde.

Deze award richt zich op projecten en innovaties die een duurzame verbetering van kwaliteit van geestelijke gezondheidszorg nastreven door een verbetering van de zorgpraktijk. De projecten moeten ook betekenisvol zijn voor patiënten en hun context. Patiënten en hun context dienen maximaal betrokken te worden in deze innovaties.